Счетоводна кантора ДАКОМ ЕООД

Създадена в началото на 2000 година в град Пловдив счетоводна къща Даком ЕООД предлага счетоводни услуги и консултации на фирми от всички браншове. Наши клиенти са фирми развиващи дейност в областта на търговията с индустриални и акцизни стоки, производители на промишлени стоки както и земеделски производители, фризьорски салони и ателиета за красота, спа-центрове, хотели и ресторанти, туристически фирми и туроператори, транспортни фирми, строителни фирми и мн. други, включително и чуждестранни инвеститори..

Екипът ни се състои от трима млади специалисти с висше образование от УНСС специалност „Счетоводство и контрол“ като непрекъснато се усъвършенстваме и участваме в дискусии и счетоводни форуми с оглед повишаване на професионалната ни квалификация и компетентност по всички въпроси засягащи фирменото счетоводство и счетоводството на физически лица.

Цени на счетоводни услуги

Тарифирането за счетоводно водене и приключване на фирми е съобразено с обема на работа, брой на персонала, документооборота на фирмата и подлежи на договаряне. Също така важен фактор при формиране на цената за месечно счетоводно обслужване е това дали фирмата има регистрация по зддс или няма такава.

За повече информация, ни пишете или позвънете на посочените телефони.

Счетоводство на физически лица

В зависимост от това дали е регистрирано по ЗДДС или не счетоводството на физически лица може да попадне в обхвата на различни данъчни групи. Едновременно с това често физическите лица прибягват до ползване на професионални счетоводни услуги относно попълване на годишни данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ, изчисляване на осигурителни вноски, изготвяне на документация при пенсиониране.

Счетоводство на фирми

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ В НАШИЯ ОФИС:.

– Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента. – Едностранно и двустранно счетоводство. – Съставяне на индивидуален сметкоплан. – Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи. – Управление на човешки ресурси и трз със специализиран софтуер

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Нашите услуги ви подсигуряват с цялата необходима информация и финансов анализ, за да взимате бързо и навременно правилните управленски и бизнес решения.

Нашата прецизност ще анализира Вашата дейност и ще ви предложаи план за намаляване на Вашата данъчна тежест при стриктно спазване рамката на данъчното законодателство.

Нашият всеотдаен екип от високо квалифицирани счетоводители, ще поемат целия процес по регистрация на Вашата фирма. Освен в България, ние регистрираме фирми и осигуряваме поддръжка в над 20 от най-желаните юрисдикции в света.

Годишно приключване

По своята същност годишният финансов отчет представлява обобщени показатели, характеризиращи стопанската дейност на отделното предприятие през изминалата счетоводна година, както и крайния финансовия резултат от дейността на фирмата.

Отделните стопански операции се разнасят по съответните счетоводни сметки което в крайна сметка обобщава икономическия резултат от дейността. По своята същност годишното счетоводно приключване завършва с изготвяне на Годишен Финансов Отчет (ГФО).